Käännöspalvelu - Kirjallinen käännös

Erikoisalainen, tekninen käännös

Erikoisalainen, tekninen käännös

Erikoisalaiseksi (alalajina tekniseksi) käännökseksi luetaan kaikenlainen huomattavassa määrin erikoisalaisia termejä sisältävän tai nimenomaisesti tulkittavissa olevan tekstin kääntäminen, esimerkiksi loppukäyttäjän tai asiantuntijan käyttöohjeet, erikoisalaiset koulutusmateriaalit, lääketieteelliset tekstit, sopimukset ja muu vastaava. Kääntäminen edellyttää varmaa ja täsmällistä terminologian tuntemista. Erikoisalainen käännös vaatii aina kyseisen erikoisalan asiantuntijan tai sen ominaislaatua ymmärtävän kokeneen toimittajan toimitustyötä ja/tai oikolukemista. Yhteistyön alussa, erityisesti lisämateriaalien puuttuessa, on asiakaspalautteen lähettäminen suositeltavaa, koska myös saman erikoisalan sisällä voidaan samankaltaisten asioiden suhteen eri yrityksissä käyttää erilaisia termejä.

 
Informatiivinen käännös

Tarkoitettu alkuperäistekstin sisällön ymmärtämiseksi. Lukijasta tulos saattaa tuntua kankealta, mutta tekstin alkuperäisen ajatuksen tulee olla ymmärrettävästi ja kielellisesti oikein esitetty. Usein tällaista käännöstä käytetään pidemmistä teksteistä yhteenvedon tekemiseen.

 
Rutiinikäännös

Rutiinikäännös on käännös, jonka alkuperäistekstissä ei ole paljon erikoisalaista sanastoa ja jonka kääntäminen edellyttää vain ymmärrettävää sekä kielellisesti oikeaa (kieliopillisesti, ortografisesti ja semanttisesti) kääntämistä. Tästä voitaisiin päätellä, että suurin osa käännöksistä on rutiinikäännöksiä. Meillä se ei kuintenkaan ole niin.

 
Paikantaminen

Paikantaminen on ohjelmistotuotteiden sopeuttamista kulttuuriin ja kieliympäristöön ottaen samalla huomioon konkreettisen ohjelmiston tekniset mahdollisuudet. Paikantamiseksi voidaan käytännössä pitää kaikenlaista sellaista kääntämistä, jossa käännöstä tulee alkuperäistekstiin verrattuna merkittävästi muuttaa, täydentää tai mukauttaa loppukäyttäjän kieli- ja kulttuuriympäristöön. Paikantamisella varmistetaan lopputekstin yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys.