Perusprosessi

Prosessimme jakaantuvat perusprosessissa vaiheisiin, joita on alla kuvattu graafisesti.

 

Strategista johtamista suorittava johtoryhmä määrittää tavoitteet ja valvoo niiden täyttämistä tietyllä säännöllisyydellä.

 

Asiakaspalvelussa toteutetaan kaikki markkinointitoimenpiteet. Samoin kohdennetaan ja saavutetaan konkreettisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa asetetut toimintatavoitteet.

 

Työn hankintaprosessi tarkoittaa kohdallamme työn vastaanottamisen tai tilauksen esittämisen edellä suoritettavia toimenpiteitä, joita ovat asiakkaan odotusten sekä konkreettiseen työhön liittyvien vaatimusten tarkentaminen, rekisteröinti sekä erilaisten sopimusten solmiminen. Tämän vaiheen lopussa tulee meillä ja asiakkaalla olla yhteinen käsitys konkreettisen projektin tavoitteista ja aikataulusta.

 

Työn/käännöksen tehtäväksi antamisen vaiheessa käännöksenjärjestelijä tekee viimeisen yhteenvedon siitä mitä on sovittu ja vahvistaa käännösvaiheeseen liittyvät henkilöt sekä muut älylliset ja materiaaliset välineet. Tässä vaiheessa suoritetaan tarvittaessa myös kaikki käännöksen parhaaseen toteutukseen tarvittavat toimenpiteet; käännöksenjärjestelijä varmistaa käännösohjelmiston sopivien osien valinnan, tekstin muotoilun sopivaan muotoon jne.

 

Kääntäminen tapahtuu asiakkaan toiveita ja kansainvälisesti vahvistettuja vaatimuksia noudattaen. Tarvittaessa suoritetaan myös erikoisalan tai tekninen toimittaminen ja luonnollisesti vaiheen osiin kuuluu myös toimittaminen, jota Virossa nimitetään useammin kielelliseksi oikoluvuksi, sekä tulostustarkistus. Kaikkia näitä vaiheita johtaa käännöksenjärjestelijä, joka seurannan ja toteutuksen varmistuksen lisäksi myös rekisteröi eri vaiheiden suorituksen. Käännöksenjärjestelijän toimesta suoritetaan myös kääntämisen jälkeinen käännöksen tarkistus, jossa tarkastetaan asiakkaan kaikkien toiveiden toteutuneen. Huonojen yhteensattumien kohdalla, joita ei pitäisi käännöstoiminnan standardissa olevia sekä pitkäaikaisesta kokemuksesta tulevia vaiheita noudatettaessa tapahtua, on juuri tässä tai edeltävän vaiheen lopussa mahdollisuus, että korjaustoimenpiteenä tulee eteen jopa tekstin uudelleen kääntäminen. Tässä kohdassa suoritetaan työn/käännöksen antaminen uudelleen tehtäväksi sekä käännöstyön vaihe.

 

Käännöksen ollessa valmis tulostettavaksi, se varmasti lähetetään ennen muotoilua ja tulostuksen lopullisia vaiheita asiakkaan tarkastettavaksi. Mikäli konkreettiseen työhön tai projektiin ei kuulu näitä vaiheita, saadaan asiakkaalta työn lopetusvaiheessa palautetta työn laadusta, minkä jälkeen tapahtuu laskutus. Tämä on jo puhdas kirjanpidollinen suoritus. Sen tai edeltävien prosessien aikana toteutetaan tavallisesti kanta-asiakkaalle jo seuraavaa käännöstä tai jäädään laskutuksen tapahduttua odottamaan sen pikaista saapumista :)